2019 Lydnadssatsning för valpen och unghunden

Har du valp eller unghund under 2019 och tänker satsa på tävlingslydnad?

Den här satsningen riktar sig till unga hundar mellan 12 veckor upp till 18 månader. Kursen är på tre tillfällen och utspridda under 2019. Vid första tillfället ses vi under två dagar, de andra tillfällena är endagskurser.

Jag kommer ta emot max sju ekipage och all träning individanpassas efter hundens ålder och erfarenhet. Vi kommer däremot gemensamt gå igenom belöningsutveckling, grundfärdigheter, skapa samarbets&träningstanke hos hunden samt lägga en bra plattform inför kommande lydnadsmoment och tävlingsprogram. Stor vikt kommer läggas på en fin träningsrelation, högt engagemang och teamwork.

Mellan tillfällena kommer ekipagen få individuella läxor att jobba vidare på och utveckla till kommande tillfälle.

Kursavgiften delas upp på följande sätt:  I samband med att du fått bekräftelse på din anmälan betalas en anmälningsavgift på 1500 kr (500 kr per kurstillfälle).  Den avgiften är bindande och betalas ej tillbaka.

Övrig kursavgift (första tillfället 2000 kr, övriga två tillfällen 1000 kr vardera) kommer faktureras ett par veckor innan respektive kursstart. Blir du eller din hund sjuk eller skadad betalas 80% av den avgiften tillbaka vid uppvisande av intyg. 

 

 

2019 Temakurs i fritt följ

Vad betyder egentligen ”fot” för hunden? Förstår den alla de kriterier vi har för ett fotgående eller har ”fot” blivit lite av ett ”slaskkommando”?

På den här kursen jobbar på de olika delarna i fria följet med tonvikt på engagemang, fokus och attityd. Hur får vi hunden att förstå var den ska ha sitt huvud och sin blick? Hur jobbar vi med uthållighet och ”styrka”? Var vid sidan vill vi att hunden ska befinna sig? Kursen individanpassas men vi kommer gå igenom de viktiga grunderna gemensamt. 

2019 Temakurs fritt följ

Vad betyder egentligen ”fot” för hunden? Förstår den alla de kriterier vi har för ett fotgående eller har ”fot” blivit lite av ett ”slaskkommando”?

På den här kursen jobbar på de olika delarna i fria följet med tonvikt på engagemang, fokus och attityd. Hur får vi hunden att förstå var den ska ha sitt huvud och sin blick? Hur jobbar vi med uthållighet och ”styrka”? Var vid sidan vill vi att hunden ska befinna sig? Kursen individanpassas men vi kommer gå igenom de viktiga grunderna gemensamt. 

2019 Temakurs i apportering

Momentet apportering innehåller många olika delar som bör fungera bra var för sig innan vi sätter ihop det till ett helt moment.

På den här kursen går igenom de olika delarna i momentet – stadga, engagemang ut till apport, snabbt gripande&vändande, engagemang mot föraren, hålla apporten stilla i munnen, ingång med apport. Kursen individanpassas men vi kommer gå igenom de viktiga grunderna gemensamt.