Vår 2020 Tävlingskurs Startklass-Klass 1

Det här är en lämplig fortsättningen på kursen  ”Grundkurs i tävlingslydnad,”men även du som inte gått tidigare kurs är välkommen. Vi jobbar med momenten i Startklass och Klass 1, men minst lika mycket med hundens (och förarens!) engagemang och fokus i de olika delarna. Kursen individanpassas men vissa gemensamma delar jobbar vi med gemensamt.

1 plats kvar! Vår 2020 Temakurs i fritt följ, dagtid

Vad betyder egentligen ”fot” för hunden? Förstår den alla de kriterier vi har för ett fotgående eller har ”fot” blivit lite av ett ”slaskkommando”?

På den här kursen jobbar på de olika delarna i fria följet med tonvikt på engagemang, fokus och attityd. Hur får vi hunden att förstå var den ska ha sitt huvud och sin blick? Hur jobbar vi med uthållighet och ”styrka”? Var vid sidan vill vi att hunden ska befinna sig? Kursen individanpassas men vi kommer gå igenom de viktiga grunderna gemensamt. 

Höst 2019 Tävlingslydnad Klass 2-3

Detta är en kurs för dig som tävlar eller tränar inför klass 2 eller 3. Vi kommer jobba med enskilda moment såväl som momentövergångar, förberedelser&rutiner, uppställningspunkter, helhetsträning mm. Träningen individanpassas men vissa delar går vi igenom tillsammans.

Höst 2019 Grundkurs i tävlingslydnad

Väl genomarbetade grunder är A och O för för lyckade prestationer på tävlingsbanan. Förutom att träna grunder inför kommande lydnadsmoment kommer vi också jobba med att hitta en bra träningstanke och rätt aktivitetsnivå/engagemang hos hunden plus teamkänsla mellan hund&förare. M a o det viktigaste för att få en härlig och hållbar träningsrelation!
Detta är en kurs för såväl unga som äldre hundar som behöver forma eller repetera dem värdefulla grundträningen.

 

Datum ej fastställt ännu! 2020 Individanpassad tävlingslydnadskurs

På den här kursen tränar var och en på just det man behöver hjälp med inom tävlingslydnaden. Det kan vara allt från ren momentträning i någon av lydnadsklasserna till grunder, belöningsutveckling eller hur man tränar sin hund att vara ”på” mellan momenten.

Jag kommer jobba mycket en och en med deltagarna så det är en fördel om man är intresserad av att ta del av och lära sig av varandras träning. Kanske man kan hitta nya träningskompisar i gruppen och fortsätta träna mellan kurstillfällena. 🙂

Denna kurs kan man gå oavsett om man har unghund eller en mer rutinerad tävlingshund.

Fullbokad! Vår 2020 Temakurs i apportering, dagtid

Momentet apportering innehåller många olika delar som bör fungera bra var för sig innan vi sätter ihop det till ett helt moment.

På den här kursen går igenom de olika delarna i momentet – stadga, engagemang ut till apport, snabbt gripande&vändande, engagemang mot föraren, hålla apporten stilla i munnen, ingång med apport. Kursen individanpassas men vi kommer gå igenom de viktiga grunderna gemensamt.