2021 Tävlingskurs Startklass-Klass 1

Det här är en lämplig fortsättningen på kursen  ”Grundkurs i tävlingslydnad,”men även du som inte gått tidigare kurs är välkommen. Vi jobbar med momenten i Startklass och Klass 1, men minst lika mycket med hundens (och förarens!) engagemang och fokus i de olika delarna. Kursen individanpassas men vissa gemensamma delar jobbar vi med gemensamt.
Kursstart 17/8 FULLT!
Kursstart 27/10 FULLT!

Tävlingslydnad Klass 2-3

Detta är en kurs för dig som tävlar eller tränar inför klass 2 eller 3. Vi kommer jobba med enskilda moment såväl som momentövergångar, förberedelser&rutiner, uppställningspunkter, helhetsträning mm. Träningen individanpassas men vissa delar går vi igenom tillsammans. På den här kursen går vi självklart även igenom de nya momenten i Cl 3 som kommer gälla efter regelrevideringen.

2021 Grundkurs för valp&unghund “Bästa Starten”

En kurs för valpar och unga hundar såväl som äldre som behöver forma eller repetera dem värdefulla grundträningen.

Väl genomarbetade grunder är A och O för för lyckade prestationer på tävlingsbanan. Förutom att träna grunder inför kommande lydnadsmoment kommer vi också jobba med att hitta en bra träningstanke och rätt aktivitetsnivå/engagemang hos hunden plus teamkänsla mellan hund&förare. M a o det viktigaste för att få en härlig och hållbar träningsrelation! 

Vårens kursstarter:
5/1 FULLBOKAD!
6/1 FULLBOKAD!
30/3 FULLBOKAD!
Höstens kursstarter:
10/8 FULLBOKAD!
9/11 FULLBOKAD!

 

Vi kommer använda oss av kurslitteraturen Bästa Starten av Maria Brandel och Siv Svendsen.