Höst 2024 Uppletande av föremål&brukslydnad

Den här kursen riktar sig i första hand till dig som satsar på bruks.

Vi träffas sammanlagt sex tillfällen.  De första tre gångerna tränar vi uppletande av föremål och de sista tre brukslydnad utifrån varje ekipages individuella nivå. 

Du behöver inte ha tävlat bruks ännu med din hund, men för att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt bör du ha vissa grundkunskaper och hunden måste kunna arbeta lös. 

OBS! De första tre tillfällena med uppletande går varje tisdag. De sista tre med brukslydnad går varannan tisdag.

Kursanmälan

Du anmäler dig till kursen genom att skicka ett mail till helene@high5hundkurser.se med följande information:

  • Ditt namn, e-post, telefon
  • Önskat datum om det finns flera alternativ
  • Information om din hund – ras, ålder, kunskapsnivå

Genom att anmäla dig till en kurs godkänner du följande bokningsvillkor: I samband med att du får en bekräftelse på din anmälan betalas en anmälningsavgift in. Den avgiften är bindande och betalas inte tillbaka. Övrig kursavgift faktureras några veckor innan kurstillfället och vid sjukintyg/veterinärintyg återbetalas 80% av den avgiften. Om jag själv blir sjuk eller av andra skäl tvingas ställa in en hel kurs kan du ha avgiften innestående tills kursen återkommer eller om du inte har möjlighet att delta det nya datumet så återbetalas hela summan.

Scroll to Top