2024 Temakurs fritt följ & vittring

Den här kursen är uppbyggd på tre halvdagar där vi kommer fokusera på momenten fritt följ och vittring.

Vi går igenom de viktiga grunderna i respektive moment och den praktiska träningen kommer individanpassas efter varje ekipage. Både det fria följet och vittringsprovet bygger på flera olika delar och vi som förare måste hjälpa hunden att få förståelse för varje enskild del för att på sikt kunna få en stabil och säker helhet.

Kursanmälan

Du anmäler dig till kursen genom att skicka ett mail till helene@high5hundkurser.se med följande information:

  • Ditt namn, e-post, telefon
  • Önskat datum om det finns flera alternativ
  • Information om din hund – ras, ålder, kunskapsnivå

Genom att anmäla dig till en kurs godkänner du följande bokningsvillkor: I samband med att du får en bekräftelse på din anmälan betalas en anmälningsavgift in. Den avgiften är bindande och betalas inte tillbaka. Övrig kursavgift faktureras några veckor innan kurstillfället och vid sjukintyg/veterinärintyg återbetalas 80% av den avgiften. Om jag själv blir sjuk eller av andra skäl tvingas ställa in en hel kurs kan du ha avgiften innestående tills kursen återkommer eller om du inte har möjlighet att delta det nya datumet så återbetalas hela summan.

Scroll to Top