2024 Coaching online

Nu har du även möjlighet att få coaching online. Så här går det till:

Du bokar en online-session genom att maila mig på helene@high5hundkurser.se. Då lägger jag upp en grupp fb-grupp med dig och mig och där kan du skicka en film på max 15 minuter med specifika frågeställningar om det du vill ha återkoppling på. Du kan även lägga upp flera filmer men tiden för samtliga är max 15 minuter. Jag kommer titta genom filmen/filmerna ett antal gånger (det är fördelen med filmer!) och sedan återkoppla till dig. Du får svar inom ett par dagar och även läxor att jobba på och förbättra.

Kursanmälan

Du anmäler dig till kursen genom att skicka ett mail till helene@high5hundkurser.se med följande information:

  • Ditt namn, e-post, telefon
  • Önskat datum om det finns flera alternativ
  • Information om din hund – ras, ålder, kunskapsnivå

Genom att anmäla dig till en kurs godkänner du följande bokningsvillkor: I samband med att du får en bekräftelse på din anmälan betalas en anmälningsavgift in. Den avgiften är bindande och betalas inte tillbaka. Övrig kursavgift faktureras några veckor innan kurstillfället och vid sjukintyg/veterinärintyg återbetalas 80% av den avgiften. Om jag själv blir sjuk eller av andra skäl tvingas ställa in en hel kurs kan du ha avgiften innestående tills kursen återkommer eller om du inte har möjlighet att delta det nya datumet så återbetalas hela summan.

Scroll to Top