Foto: Lena Kerje

Beskriver du dig själv som ”väldigt nervös” inför tävling och anser dig vara en person som har svårt att hantera dina nerver? 

Kanske du är bra på andra mentala grejer? Bara för att du är nervös på en tävling så blir du inte automatiskt en mentalt ”svajig” person. Man ÄR aldrig en känsla. Som Kjell Enhager säger på sin föreläsning: ”Man är inte nevös. Man nervösar sig” 

 Hur kan man lära sig att hantera nervositet?

Träna, träna och träna, i alla tänkbara situationer. Annars blir det svårt när det väl gäller. Acceptera att du är nervös. Tänk inte bort känslan. Och även fast du är nervös kan du ändå sköta dina uppgifter, så hunden kan göra sina. Så fort du börjar tänka på annat än vad du ska göra just där och då inne på planen, så har du tappat din uppgift som kanske är att förbereda din hund inför nästa moment, klappa på benet för att göra den uppmärksam eller kanske rikta din blick mot det håll ni ska härnäst. Om du fokuserar på det du ska göra, även fast det är svårt, blir det lättare nästa gång.  

Utveckling framför resultat

Sträva mot utveckling. Om fokus bara ligger på uppflyttning, SM-poäng eller seger blir utveckligen ofta inte så bra. Risken är att man tar genvägar. Tänk istället att den här tävlingen gör jag för att bli bättre, lära mig mer om  mig själv och min hund för att kunna nå mina långsiktiga mål. Om fokus ligger på utveckling blir det också mindre press. 

 Acceptera att det inte alltid känns bra

Ibland ligger det alltför mycket fokus på att hitta den rätta känslan. Om vi aldrig tränar i en icke-optimal känsla kan det bli väldigt jobbigt att gå in och tävla då ”rätt” känsla inte infinner sig, och du inte kan hitta den. Gör det bästa av situationen, och träna framförallt på att du kan göra en god prestation trots att det inte känns optimalt. Om vi bara kan prestera då allt känns 100 blir vi snabbt utlämnade till omständigheterna. Men det är DU som styr dina tankar. Ingen – och inget – annat!